รับสมัครงานตำแหน่ง —- R&D

2021.12.14ประเภทธุรกิจ Manufacture - Food product
ตําแหน่ง R&D
เงินเดือน 30000-45000
สถานที่ทํางาน Saraburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-40

ภาษา English : Business level

Japanese company : Manufacturing and sales of canned products (Tuna , Curry , Japan taste) and pet foods
Work location : Saraburi
Position : R&D

หน้าที่ความรับผิดชอบ
·การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวให้สอดคล้องกับการขายและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
·ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายปฏิบัติการเพื่อหาวัตถุดิบที่จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ทดแทนวัตถุดิบเดิมที่นำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงวัตถุดิบที่มีราคาต้นทุนสูง
·วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าให้สอดคล้องกับการขายและการลดต้นทุนสินค้า
·ประสานงานกับ supplier ในเรื่องตัวอย่างสินค้าที่นำมาให้ทดสอบ เพื่อความถูกต้องในการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับฝ่ายปฎิบัติการ
·ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายปฏิบัติการเพื่อหาวัตถุดิบที่จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ทดแทนวัตถุดิบเดิมที่นำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงวัตถุดิบที่มีราคาต้นทุนสูง
·ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในเรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ ฯลฯ เพื่อให้ได้คุณภาพและบริการตามมาตราฐาน
·ประเมินคุณภาพของ Supplier ในด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ Supplier เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของ GMP/HACCP

คุณสมบัติ
·ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
·จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคหกรรม วิทยาศาสตร์อาหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
·มีประสบการณ์ทำงานด้าน R&D ในธุรกิจอาหาร อย่างน้อย 5 ปี
·มีความรู้ด้าน GMP, HACCP,ISO
·สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
·สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)ได้ดี

More detail / send resume : khanittha@pcmt.in.th

**********************
พิเศษ‼️ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพียง10,000 ท่านแรก
ฟรี!! การทดสอบ PROGOS Business English Speaking Test Online From Japan!!
มาตรฐานสากล CEFR
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.personnelconsultant.co.th/thai/news-th/48680

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed