รับสมัครงานตำแหน่ง — Service Engineer (21115)


ประเภทธุรกิจ Trading - Forklift
ตําแหน่ง Service Engineer
เงินเดือน 30000-40000THB
สถานที่ทํางาน Chonburi - Amatacity IE.(Chonburi)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 25-35

ภาษา English : Good communicate

Japanese company : Trading about forklift
Work location : Chonburi – Amatacity IE.(Chonburi)
Position : Service Engineer

– Male / female 25-35 years old
– 3-5 years experience in service engineer , maintenance or relate
– Can communicate in English
– Have own car & driving license

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed