Assistant Warehouse Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า)-ประจำพุทธมณฑลสาย 5-อายุ 35-45 ปี


ประเภทธุรกิจ Warehouse Logistic Business
ตําแหน่ง Assistant Warehouse Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า)
เงินเดือน 30000-50000
สถานที่ทํางาน ประจำพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม

Detail

-บริหารการทำงานแต่ละวันให้ได้ตาม KPI -ดำเนินการริเริ่มการปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วหรือลดค่าใช้จ่ายในคลังสินค้า -พัฒนาทีมงานให้ยกระดับความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตของบริษัท -ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเมื่อมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นในบริษัท -สนับสนุนการทำงานต่างๆในคลังสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด -ดูแลความปลอดภัยของพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ทำงาน - ลดข้อร้องเรียนของลูกค้า และสาขา -เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา -สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Position : Assistant Warehouse Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า)

หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก

-บริหารการทำงานแต่ละวันให้ได้ตาม KPI
-ดำเนินการริเริ่มการปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วหรือลดค่าใช้จ่ายในคลังสินค้า
-พัฒนาทีมงานให้ยกระดับความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตของบริษัท
-ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเมื่อมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นในบริษัท
-สนับสนุนการทำงานต่างๆในคลังสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
-ดูแลความปลอดภัยของพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ทำงาน
– ลดข้อร้องเรียนของลูกค้า และสาขา
-เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
– ปริญญาตรี ถ้าจบจากสาขาโลจิสติกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีประสบการณ์ในการบริหารคลังสินค้าที่มีระบบ WMS มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
– มีประสบการณ์ในการทำงานเป็น Project
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำลีน ไคเซ็น หรือการควบคุมคุณภาพ
– มีความรู้ในการใช้ MS Office โดยเฉพาะการใช้ Excel
– มีความรู้เกี่ยวกับ Best practice สำหรับการบริหารคลังสินค้าหรือจัดส่ง
– มีทักษะการบริหารพนักงานระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ
– มีทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา โดยอ้างอิงตามข้อมูล และเหตุผล
– มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งด้านการพูด เขียน และนำเสนอ
– ทัศนคติในการทำงานเชิงบวก และเน้นการลงมือปฏิบัติ
– สามารถส่งมอบงานได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้างานคอยกำกับดูแล
– มีความรู้เรื่อง Database หรือการทำ Big data จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ
– โบนัส
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพ
– ค่าเดินทาง+ค่าอาหาร

ลักษณะะธุรกิจ : Warehouse Logistic Business
ที่อยู่ : ประจำพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม
วันเวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ พนารัตน์ โทร 081-9020096 หรือส่งใบสมัครมาที่ phanrat@pcmt.in.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed