บัญชี(ปิดงบได้)/BOI: หญิง อายุ 34 ปี/สื่อสารภาษาอังกฤษได้/อยุธยา-ปทุมธานี

2014.04.22ไทย : หญิง ( 34 ปี)

หมายเหตุ

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศิริวรรณ 081-8249958, 02-2608454 E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th

  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี: การบัญชี
  • ภาษาอังกฤษ
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการบัญชี, การเงิน, BOI
  • อาชีพหลักบัญชี-การเงิน 10 ปี (บัญชีต้นทุน, AR/AP, Budget, Petty cash, ปิดงบ, ภาษี) ฺฺBOI
  • เงินเดือนที่ต้องการ40,000-45,000
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการอยุธยา, ปทุมธานี
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย