แจ้งวันหยุดเนื่องในวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธค.62 – 5 มค. 63

2019.12.27 

Dear Valued Customer & all candidates

Please be informed that our office will be closed on

December 29, 2019 – January 5, 2020 as New Year Holidays.
All our operations will resume on Monday January 6, 2020.

We wish you all happy holidays!

บริษัทจัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ ประกาศวันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – วันที่ 5 มกราคม 2563
และจะเปิดดำเนินการใหม่อีกครั้ง ในวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนบริษัทของเราด้วยดีเสมอมา
ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ 2563 ค่ะ