บริการครบวงจรที่ บ.เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ

2021.01.05 

บ.จัดหางานเพอร์ซันแนลฯ เรามีบริการที่หลากหลายสำหรับการดำเนินธุรกิจและบริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทย

【การจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ】

【แบบทดสอบความถนัด (BENESSE GPS TEST)】

【อบรมออนไลน์สำหรับพนักงานไทย】

【แปลเอกสาร ภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ】

【ล่ามออนไลน์ภาษาไทย – ภาษาญี่ปุ่น】

【พนักงานสัญญาจ้าง】

【พนักงาน(Part-time) งานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ】

【จัดสัมมนาสำหรับคนไทยที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น】

เราให้บริการอื่นๆ ที่หลากหลาย นอกเหนือจากการสรรหาบคลากร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://บริการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ: https://teachme.jp/88343/manuals/9853558/