** แจ้งปิดทำการในวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธค.63 – 3 มค.64 **

2020.12.28Dear Valued Customer,

Please be informed that our office will be closed on

December 30, 2020 – January 3, 2021 as New Year Holidays.

All our operations will resume on Monday January 4, 2021
We wish you all happy holidays!

เรียน บริษัทลูกค้า / ผู้หางานทุกท่าน

บริษัท จัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ  ประกาศวันหยุดเนื่อง
ในวันขึ้นปีใหม่  ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 – วันที่ 3 มกราคม 2564 และจะเปิดดำเนินการใหม่อีกครั้ง ในวันจันทร์  ที่ 4 มกราคม 2564

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนบริษัทของเราด้วยดีเสมอมา

ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่