” แบบทดสอบ Uchida-Kraepelin”


แบบทดสอบ Uchida Kraepelin คืออะไร?

>> แบบทดสอบ Uchida Kraepelin เป็นแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยา ที่บ่งบอกถึงบุคลิกภาพ ความถนัด ลักษณะการทำงานและนิสัยขอลผู้สอบ  ซึ่งแบบทดสอบนี้ มีประวัติยาวนานกว่า 60 ปีในญี่ปุ่น เป็นการทดสอบที่ทำได้ง่ายโดยใช้เวลาเพียง 30 นาทีในการบวกเลขหลักเดียว

>> การทำ “งาน” จำลองด้วยการเพิ่มตัวเลขหนึ่งหลัก คุณจะเข้าใจไม่เฉพาะแต่ลักษณะของความสามารถบุคลิกภาพและพฤติกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึง “รูปแบบการทำงาน” ที่แท้จริงด้วย

>> ข้อดีของการนำแบบทดสอบมาใช้

– เข้าใจตัวตนของพนักงานว่าเหมาะสมกับองค์กร หรือ การเลื่อนตำแหน่งหรือไม่

ทราบถึงประสิทธิภาพการทำงาน

ทราบถึงลักษณะหรือรูปแบบการทำงาน

ทราบถึงลักษณะนิสัยของผู้ทดสอบ

ทราบถึงพฤติกรรมและวิธีการทำงานของผู้ทดสอบก่อนตัดสินใจรับเข้าทำงาน

ทุกคนสามารถทำแบบทดสอบได้  ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ในประเทศไทยก็มีการนำแบบทดสอบนี้มาใช้มากขึ้น  โดยบริษัทรถไฟฟ้า BTS เป็นบริษัทในไทย บ.แรกที่นำแบบทดสอบนี้มาใช้กับพนักงานขับรถไฟฟ้าและพนักงานทุกคน

วิธีการทดสอบ

>> เป็นการบวกเลขหลักเดียวไปเรื่อยๆ ใช้เวลา 35 นาที

>>> สอบได้ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 9.00-16.00 น.

>>> ค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท / คน

สอบถามข้อมูล:

สำหรับภาษาญี่ปุ่น Ms.Hatano ✉   hatano@personnelconsultant.co.th

สำหรับภาษาไทย Ms.Waree ✉    waree@personnelconsultant.co.th

https://peraichi.com/landing_pages/view/uchidakraepelinthai