📍 ประชาสัมพันธ์ – รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน(สัญญาจ้าง) ทำงานสถานทูตญี่ปุ่น

2021.07.19📍 ประชาสัมพันธ์ค่ะ

แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน(สัญญาจ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานทางด้านการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

✅คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) ผู้ที่มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ
(2) มีความสามารถในการอ่าน-เขียน, เจรจาต่อรอง, สนทนาภาษาญี่ปุ่น
(3) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point)
(4) หากมีประสบการณ์การทำงาน (รวมถึงงานด้านความร่วมมือต่างประเทศ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
✅วิธีการสมัคร
กรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครตามด้านล่างนี้ มาที่E-mailของสถานทูตฯภายในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564
กรุณาใช้หัวข้อการส่งE-mailว่า [สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานจีจีพี (ชื่อของท่าน)]

(1) รายละเอียดในใบสมัครพร้อมรูปถ่าย:ขอให้ติดรูปถ่าย, ใส่ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, โทรศัพท์และE-mail, ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงาน,ความสามารถด้านภาษา (หากเป็นด้านภาษากรุณาระบุผลวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น, TOEICภาษาอังกฤษ เป็นต้น)

(2) จดหมายแนะนำตัวขนาด A4 จำนวน 1ใบ (รูปแบบตามใจชอบ) เป็นภาษาญี่ปุ่น
กรุณาใส่รายละเอียด การแนะนำตัวเอง, เหตุผลที่อยากทำงานในตำแหน่งนี้,ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น,ประสบการณ์ความร่วมมือกับต่างประเทศ
หลังจากคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติแล้ว ทางสถานทูตฯ จะติดต่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่น ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว หรือ ผ่านVideo Call

(3) ติดต่อ (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง E-mail)
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
E-mail: misa.takagi@mofa.go.jp
ที่อยู่:Embassy of Japan, Economic Division GGP section
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/recruitment.html

** ท่านใดสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติมที่ สถานทูตได้เลยค่ะ
*** เราเพียง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานนี้เท่านั้น หากท่านที่สนใจต้องการสมัครงานนี้ ต้องติดต่อ/สมัครงานโดยตรงกับทางสถานทูตญี่ปุ่น
ตามเบอร์โทร อีเมลที่ได้แจ้งไว้ค่ะ ***