** “การสมัครงานและทำงานบริษัทญี่ปุ่น” **


บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ  ได้มีโอกาสจัดสัมนาให้ความรู้น้องๆ ที่ต้องการสมัครงานและทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
– ได้รู้จักบริษัทญี่ปุ่นในไทย
– ตำแหน่งงานสำหรับน้องจบใหม่
– การสมัครงานและการเตรียมตัว
– วัฒนธรรมและมารยาทการทำงานบริษัทญี่ปุ่น
โดยเราได้เข้าร่วมจัดสัมนาจากน้องๆ หลากหลายสถาบัน ผ่านโปรแกรม Zoom
.. ทั้งนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์และน้องๆทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมนาค่ะ
หากสถาบันไหนต้องการจัดสัมนาเกี่ยวกับ “การสมัครงานและทำงานบริษัทญี่ปุ่น”
ทางบริษัทฯ ยินดีค่ะ
** น้องๆ จากสาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร (International Program)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
** น้องๆ จากสาขาภาษาญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
** น้องๆ จากสาขาการบริหารจัดการและภาษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
*********************************************
พิเศษ‼️ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพียง10,000 ท่านแรก
ฟรี!! การทดสอบ PROGOS Business English Speaking Test Online From Japan!!
มาตรฐานสากล CEFR
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.personnelconsultant.co.th/thai/news-th/48680
*********************************************
ต้องการฝากประวัติ ลงทะเบียนสมัครงาน
ส่งเรซูเม่ (ภาษาอังกฤษ) jobs@personnelconsultant.co.th