ประเภทธุรกิจและพื้นที่การทำงาน


มาสมัครงานแล้วจะได้งานทำในพื้นที่ไหน?

ประเภทธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าเป็นใคร?

สำหรับผู้สมัครหลายท่านที่ยังไม่เคยใช้บริการของบริษัทจัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ อาจยังมีข้อสงสัยว่า เมื่อมาสมัครแล้วจะได้ทำงานที่ไหน และประเภทธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เป็นใคร
วันนี้เรามีคำตอบ…

ประเภทธุรกิจ/ และกลุ่มลูกค้า
สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักๆ มากกว่า 90% จะเป็นบริษัทญี่ปุ่นและร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น อีก 10% คือบริษัทต่างชาติอื่น
ซึ่งสามารถแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจได้ 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มธุรกิจที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing)
2. กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม (Non-Manufacturing/ Trading)

กลุ่มธุรกิจที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing) เช่น
 • โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • โรงงานผลิตเครื่องจักร
 • โรงงานผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและ อิเลคทรอนิคส์
 • โรงงานผลิตเคมี, พลาสติก
 • โรงงานผลิตสินค้าอุปโภค และบริโภค
 • โรงงานผลิตเครื่องมือทางอุตสากรรม (Industrial Tools, Equipments)
 • โรงงานผลิตเหล็ก และอโลหะ
 • โรงงานสิ่งทอ
 • โรงงานผลิตเครื่องประดับ
 • โรงงานผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม (Non-Manufacturing/ Trading) เช่น
 • บริษัทการค้าทั่วไป (Trading)
 • การเงิน ประกันภัยและหลักทรัพย์
 • การก่อสร้าง และงานวิศวกรรม
 • การขนส่ง และการสื่อสาร
 • บริษัทที่ปรึกษา
 • การศึกษา
 • ธุรกิจสื่อ/ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น

พื้นที่การทำงาน

– กรุงเทพฯ
 • นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
 • นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 • นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
 • และทุกพื้นที่ โดยเฉพาะย่านธุรกิจ
– ต่างจังหวัด (ส่วนใหญ่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงบริษัทที่อยู่ภายนอกนิคมฯ ด้วย) เช่น
 • ปทุมธานี
  • นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
  • นิคมบางกระดี และพื้นที่อื่นๆ
 • นนทบุรี
 • อยุธยา
  • นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า)
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
  • นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
  • สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
  • ภายนอกนิคมฯ เช่น อ.วังน้อย เป็นต้น
 • สระบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย)
  • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 • สมุทรสาคร
 • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
 • นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
 • สมุทรปราการ
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปู
  • นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
  • ภายนอกนิคมฯ เช่น พระประแดง เทพารักษ์ บางบ่อ เป็นต้น
 • ฉะเชิงเทรา
  • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
  • นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
  • นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี
 • ชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
  • นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  • นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
 • ระยอง
  • นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
  • นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
  • นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
 • ปราจีนบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรม 304
  • นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
 • ภาคกลาง (อื่นๆ เช่น นครปฐม ราชบุรี)
 • ภาคอีสาน (เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น)
 • ภาคใต้ (เช่น หาดใหญ่ สงขลา)
 • ภาคเหนือ (เช่น เชียงใหม่ ลำพูน)
  • นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
  • นิคมอุตสาหกรรมลำพูน

ข้อมูลข้างต้น เป็นตัวอย่าง กลุ่มลูกค้า และพื้นที่การทำงาน ที่ผู้สมัครสามารถระบุได้ว่าสนใจประเภทธุรกิจอะไร และต้องการทำงานในพื้นที่ไหน ทางบริษัทฯ จะนำเสนองานที่ตรงตามต้องการของผู้สมัครมากที่สุดค่ะ