การทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น

ปัจจุบัน คิดว่ามีคนไทยอยู่จำนวนไม่น้อยที่ทำงานเป็นพนักงานประจำในบริษัทญี่ปุ่น หรืออาจจะได้มีโอกาสติดต่อธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น ดังนั้นการเรียนรู้และทำความเข้าใจมารยาทในการทำงานกับคนญี่ปุ่น ก็น่าจะเป็นสิ่งที่รู้ไว้ก็ไม่เสียหาย และถ้าสามารถนำมาใช้ปฏิบัติจริงได้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามิใช่น้อย

1. การตรงต่อเวลา ถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง เราควรไปทำงานก่อนเวลาเข้างานประมาณ 5-10 นาทีเพื่อการเตรียมก่อนเวลาเข้างาน ถ้าหากว่า เราจำเป็นต้องเข้างานสายอาจจะสายแค่เพียง 1 นาที เราจำเป็นต้องโทรแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบก่อนว่าเรามีความจำเป็นต้องเข้าสาย

2. การกล่าวทักมาย สำหรับสังคมการทำงานของคนญี่ปุ่นนั้น “คำทักทาย” ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน แม้ว่าจะอยู่ในบริษัทเดียวกัน เจอกันอยู่ทุกวัน สนิทสนมกันแค่ไหน เมื่อเจอหน้ากันก็จะต้องทักทายกัน เพราะคนญี่ปุ่นถือว่า “การทักทาย” นั้น เป็นการสื่อสารก้าวแรกที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความประทับใจในตัวเรา และเมื่อเลิกงาน ก่อนกลับบ้านทุกครั้งต้องกล่าวลาผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วย ดั่งประเพณีไทยที่ว่า “ไปลา มาไหว้” นั่นเอง แต่หัวใจสำคัญของการกล่าวทักทายคือ การทักทายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม น้ำเสียงสดใส มีชีวิตชีวา มองหน้าฝ่ายตรงข้ามทุกครั้งที่กล่าวทักทาย และ ต้องทำทุกวันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

3. ระบบอาวุโส รุ่นพี่-รุ่นน้อง ระบบการทำงานของคนญี่ปุ่น แน่นอนว่าจะต้องมีระบบอาวุโส รุ่นน้องที่มีประสบการณ์น้อยกว่าควรให้ความเคารพต่อรุ่นพี่ ในขณะเดียวกันรุ่นพี่ก็จะให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่รุ่นน้อง ดังนั้น หากต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นก็ควรทราบถึงระบบนี้ด้วย

4. การทำงานสไตล์คนญี่ปุ่น มักจะเน้นการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือกันในกลุ่มมากกว่าการฉายเดี่ยว หรือการใช้ความสามารถเฉพาะบุคคล ดังนั้นจึงมีการประชุมกันบ่อยและเป็นเวลานานๆ เพื่อพูดคุย ปรึกษา หารือถึงปัญหาและหาข้อสรุปร่วมกัน ความสามัคคีสมานฉันท์ในกลุ่มคนทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นในบริษัทญี่ปุ่นจะนิยมไปกินข้าวสังสรรค์กัน หลังเลิกงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากคุณถูกเชิญให้ไปร่วมสังสรรค์ก็ไม่ควรปฏิเสธ เพราะคนญี่ปุ่นไม่ชอบคนที่ทำตัวแตกแยก และทำอะไรที่แตกต่างไปจากกลุ่ม

ท้ายสุด หลักการที่เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของคนญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดที่จะศึกษา
ก็คือ ” Horenso “ ซึ่งย่อมาจากคำว่า

Ho (報告:Houkoku) หมายถึง การรายงานสิ่งที่ได้ทำไป

Ren (連絡:Renraku) หมายถึง การบอกกล่าว ติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

So (相談:Soudan) หมายถึง การปรึกษาหารือ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกิดขึ้น

ถ้าเราสามารถเข้าใจวิธีการทำงานของคนญี่ปุ่นได้มากเท่าไร เราก็จะสามารถทำงานหรือหางานในบริษัทญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้น ดังสุภาษิตที่ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ…