ลงทะเบียนสมัครงาน (บริการฟรี)

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง
หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ


  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Address

  Birth Place

  Tel

  E-Mail*

  Expected Salary

  Available Work Place

  1:
  2:
  3:
  4:

  Apply for Job

  1:
  2:
  3:
  4:

  Educational History

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Experience of Job(1)

  Name of Company:
  Business Category:
  Destination:
  Terms:
  Address:
  Salary:

  Experience of Job(2)

  Name of Company:
  Business Category:
  Destination:
  Terms:
  Address:
  Salary:

  Experience of Job(3)

  Name of Company:
  Business Category:
  Destination:
  Terms:
  Address:
  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Comfirmed