2023.10.19ข่าวสาร

เยี่ยมชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ ll Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.

เยี่ยมชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทเพอร์ซันแนลฯ ได้มีโอกาสที่ดีในการไปเยี่ยมชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ จ.อยุธยา  เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
สำหรับพนักงานของเราเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์กับการให้ข้อมูลและแนะนำธุรกิจนี้แก่ผู้สมัครงานในไทย และเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น
ทางบริษัทขอขอบพระคุณทางบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีค่ะ