2023.10.19ข่าวสาร

เยี่ยมชมโรงงาน Ajinomoto (Thailand) Co.,Ltd.

เยี่ยมชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทเพอร์ซันแนลฯ ได้มีโอกาสที่ดีในการไปเยี่ยมชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ จ.อยุธยา เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

เพื่อให้พนักงานของเรานำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์กับการให้ข้อมูลและแนะนำธุรกิจนี้แก่ผู้สมัครงานในไทย และเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น

ทางบริษัทเพอร์ซันแนลฯ ขอขอบพระคุณทางบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีค่ะ