บริการของเรา

บริษัทจัดหางานดีเด่นอันดับ 1
ด้วยการบริการอย่างละเอียดและเอาใจใส่ ทำให้เราเป็น Recruitment Agency
ที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ได้รับการจ้างงานมากสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในไทย

บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2537 เราเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ให้บริการแนะนำและจัดหางานให้ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
ซึ่งดำเนินกิจการมายาวนานที่สุดในประเทศไทย เรามีบริษัทลูกค้าที่ร่วมมือกันมาอย่างยาวนานเป็นจำนวนมาก
และพร้อมสนับสนุนการสรรหาบุคลากรโดยคำนึงถึงอนาคตของบริษัทลูกค้าและบุคลากรที่มองหางานเป็นสำคัญ

เราเป็นบริษัทจัดหางานดีเด่น ที่ได้รับรางวัลการันตี "บริษัทจัดหางานภายในประเทศ อันดับ1"
ที่มีผู้ได้รับการจ้างงานมากที่สุดในไทย โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
เป็นระยะเวลา 8 ปีซ้อน นับแต่ปี พ.ศ.2550-2558

บริษัทญี่ปุ่นหลากหลายธุรกิจในไทย
กำลังมองหาบุคลากรในหลากหลายสายอาชีพ

ข้อดีของการลงทะเบียนหางานกับเรา

 • เราจะแนะนำงานที่เหมาะสมตาม
  ประสบการณ์และ
  แผนอาชีพของ
  ผู้หางานแต่ละคน

 • เราจะคอยให้คำปรึกษาและ
  ช่วยเหลือจนกว่าคุณจะได้งาน

 • ทุกขั้นตอนการหางาน
  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนหางาน

01

การลงทะเบียนหางาน

กรุณาลงทะเบียนหางาน โดยคลิกที่ "แบบฟอร์มลงทะเบียน"

แบบฟอร์มลงทะเบียน

คลิก "แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม" หากคุณต้องการคำปรึกษาก่อนลงทะเบียน

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
02

การพูดคุยและสัมภาษณ์รายบุคคล

เมื่อลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการพูดคุยและสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมา
รวมถึงแผนการทำงานในอนาคตของผู้หางานเป็นรายบุคคล
※สามารถพูดคุยและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ หรือเดินทางมายังสำนักงานของเราก็ได้

03

การแนะนำงาน

เราจะแนะนำงานตามความประสงค์ของผู้หางาน หากท่านสนใจจะสมัครงานดังกล่าว
เราจะส่งเอกสารของท่านไปยังบริษัทลูกค้าเพื่อให้พิจารณา หากเอกสารผ่านการพิจารณา
เราจะทำการนัดหมายเพื่อให้ท่านได้เข้ารับสัมภาษณ์กับบริษัทลูกค้าโดยตรง

04

การสัมภาษณ์กับบริษัทลูกค้า

การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสำนักงานของบริษัทลูกค้า

นอกเหนือจากการสัมภาษณ์งาน ท่านจะได้เห็นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน
เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ กรณีที่บริษัทตอบรับเข้าทำงานอีกด้วย

05

การตอบรับ และการเข้าทำงาน

หลังจากรับการสัมภาษณ์กับบริษัทลูกค้าแล้ว เราจะแจ้งผลการสัมภาษณ์แก่ผู้หางานโดยเร็วที่สุด
หากท่านได้รับการตอบรับจากลูกค้า เราจะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันเงื่อนไขการจ้างงานและค่าจ้าง
หลังจากนั้นจึงเป็นการกำหนดวันเข้าทำงาน

นอกเหนือจากขั้นตอนก่อนการเข้าทำงานในบริษัทแล้ว หลังจากที่เข้าไปทำงาน
หากท่านมีปัญหาใดๆ เรายินดีให้คำปรึกษา