2024.02.28สัมมนา

Waseda Language School (โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ)

Waseda Language School

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บ.เพอร์ซันแนลฯ ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนะแนวเส้นทางการหางานกับองค์กรญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย” ที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 5

โดยการบรรยายในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสายงานที่เป็นที่ต้องการในองค์กรญี่ปุ่น อัตราเงินเดือน รวมไปถึงอัตราการว่าจ้างผู้สมัครในแต่ละตำแหน่งงานด้วยค่ะ