2024.06.03การทำงานบริษัทญี่ปุ่น

การโค้งแบบญี่ปุ่น (お辞儀)

 

วัฒนธรรมและธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นอีกสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้เห็นกันบ้าง นั่นคือ การโค้งคำนับ (お辞儀)  การโค้งเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สะท้อนถึงมารยาทและการแสดงความเคารพ นับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่และถือเป็นมารยาทสำคัญทางสังคมที่จำเป็นต้องเรียนรู้กันตั้งแต่ยังเด็ก  การโค้งคำนับในประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องสำคัญทั้งมิติเชิงสังคมและในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะในเชิงการทำธุรกิจหรือการทำงาน การโค้งคำนับที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพและไม่มีความสามารถ อาจจะทำให้ข้อตกลงทางธุรกิจมีปัญหาเลยก็ได้

การโค้งคำนับแบบญี่ปุ่นมี 3 รูปแบบ  ซึ่งมีความหมายและการใช้ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 1. การโค้งทักทายเมื่อพบหน้ากัน  会釈 (Eshaku) โค้งตัวลงเล็กน้อยประมาณ 15 องศา 
 • ทักทายเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย เวลาเข้าออกบริษัท 
 • เมื่อเวลาเดินสวนกับเจ้านาย ผู้บริหารในที่ทำงาน
 • ใช้สำหรับการทักทายทั่วไปหรือการขอบคุณอย่างไม่เป็นทางการ เช่น คนรู้จัก
 • กรณีสัมภาษณ์งาน ใช้เพื่อเป็นการขออนุญาติเข้าหรือออกจากห้องสัมภาษณ์

 1. การโค้งทำความเคารพแบบทั่วไป  敬礼 ((Keirei) โค้งตัวลงประมาณ 30 องศา จะใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการมากขึ้น
 • การทักทายลูกค้า  หรือเมื่อไปเยี่ยมเยียน รับหรือส่งลูกค้า  
 • กรณีสัมภาษณ์งาน ใช้ทำความเคารพผู้ทำการสัมภาษณ์งานเรา (เมื่อเรายืนยู่ตรงด้านหน้าผู้ทำการสัมภาษณ์)

ในการทำงานโดยเฉพาะบริษัทญีปุ่่น เราจะเห็นการโค้งคำนับแบบนี้มากที่สุดในสังคมธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะลูกค้า การเข้าประชุมหรือการปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้างาน เป็นต้น

 1. การโค้งทำความเคารพแบบนอบน้อม 最敬礼(Saikeireiโค้งตัวลงประมาณ 45 องศาหรือมากกว่า จะใช้ในสถานการณ์ที่ทางการมากๆหรือต้องการแสดงความเคารพสูงสุด
 • พิธีสำคัญ 4 พิธี (冠婚葬祭  Kankonsousai) ได้แก่ พิธีการฉลองการเข้าสู่วัยหนุ่มสาว พิธีแต่งงาน พิธีศพ และพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
 • ใช้เมื่อขอบคุณเป็นอย่างมากหรือขอโทษอย่างจริงจัง
 • กรณีสัมภาษณ์งาน เมื่อสัมภาษณ์งานเสร็จ หลังจากที่เราได้ลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้ว ก็ให้โค้งคำนับแบบ Saikeirei แก่ผู้ที่ทำการสัมภาษณ์งานเรา

ขั้นตอนในการโค้งทำความเคารพที่ถูกต้องกัน

1)   ยืนตัวตรงหลังตรง
2)  การวางมือ  สำหรับผู้หญิง วางมือประสานกัน โดยมือซ้ายทับมือขวาที่ด้านหน้า สำหรับผู้ชายให้ปล่อยมือทั้งสองข้างวางแนบลำตัว
3)  กล่าว คำทักทาย หรือ พูดให้เสร็จก่อน แล้วจึงโน้มตัวลง ตามความเหมาะสมของรูปแบบการโค้งคำนับ
5)  การโค้งคำนับคือ การโน้มตัวลง ไม่ใช่แค่การก้มหัวลง ทิ้งระยะสักนิดหนึ่ง ประมาณ 3-5 วินาที เวลาเงยขึ้นให้ทำอย่างช้า ๆ จะทำให้ดูสุภาพและนอบน้อมขึ้น

ในประเทศญี่ปุ่นการโค้งคำนับไม่ได้แสดงออกถึงการทักทายแต่เพียงอย่างเดียว การโค้งคำนับยังเป็นเรื่องของการแสดงออกทางสังคมแบบอื่นๆด้วย ยกตัวอย่าง เช่น  การเริ่มต้นหรือปิดท้ายการประชุม, การเรียนหรือพิธีกรรมต่างๆ การแสดงความยินดี การขอร้อง การไปศาลเจ้า การเริ่มหรือออกจากการแข่งขันศิลปะการต่อสู้และกีฬา เป็นต้น

Cr.Marumura

 

สนใจหางาน อยากทำงานบริษัทญี่ปุ่น มาลงทะเบียนสมัครงานกับเพอร์ซันแนลฯ   ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ต้องการฝากประวัติ https://www.personnelconsultant.co.th/jobseeker/register_jobseeker/
ส่งเรซูเม่ (ภาษาอังกฤษ) jobs@personnelconsultant.co.th

#การโค้งแบบญี่ปุ่น #ojigi #bow #japanesebusinessmanner #หางาน #สมัครงาน #หางานบริษัทญี่ปุ่น #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
#จัดหางานเพอร์ซันแนลคอนซัลแตนท์ #personnelconsultant