ลงทะเบียนสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน
หลังจากลงทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

 • 01ป้อนข้อมูล

 • 02ยืนยันลงทะเบียนสมัครงาน

 • 03ลงทะเบียน
  เรียบร้อย

[{{ applied_job.id }}] {{ applied_job.title }}

Name-Surname *

 • {{ error }}

Name *

 • {{ error }}

Gender *

Birthday *

Year

Month

Day

 • {{ error }}

Present Address

Tel *

 • {{ error }}

E-mail *

 • {{ error }}

Confirm E-mail *

 • {{ error }}

Highest Education

Working Status *

Latest Experience

Ability of Language

Expected Salary

Remark

Name-Surname

{{ name }}

Gender

{{ gender }}

Birthday

{{ birth_year }}Year{{ birth_month }}Month{{ birth_day }}Day

Day {{ birth_day }} Month {{ birth_month }} Year {{ birth_year }}

Present Address

{{ address }}

Tel

{{ tel }}

E-mail

{{ email }}

Highest Education

{{ education }}

Working Status

{{ work }}

Latest Experience

{{ experience }}

Ability of Language

{{ language }}

Expected Salary

{{ salary }}

Remark

{{ others }}

Attach Resume

{{ attached_file.name }}

※Types of files that can be uploaded pdf、doc、docx、xls、xlsx、jpg、.jpeg、png

 • {{ error }}

ขอบคุณ.