ประวัติบริษัท

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน การสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย  การดำเนินงานเราได้ตระหนักถึงความ สำคัญของการบริการที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นลำคัญ ดังนั้นนโยบายของเราจึงเน้นที่ความรวดเร็ว

บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยให้บริการจัดหาบุคลากรเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทต่างชาติ ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย  ปัจจุบันเราได้ร่วมงานกับบริษัทลูกค้าทั้งบริษัทญี่ปุ่นและต่างชาติมากกว่า 8,700 บริษัทในทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้จัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานได้มากกว่า 18,000 คน  ในระยะเวลาเพียง 22 ปี

“เพอร์ซันแนลคอนซัลแตนท์ดีอย่างไร” ด้วยประสบการณ์ในการจัดหาบุคลากรให้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า 22 ปี   เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเรามีบริษัทลูกค้าที่ใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะมีโอกาสได้งานตรงตามความต้องการของท่านอย่างแน่นอน

“ เราเป็นบริษัท จัดหางานดีเด่น อันดับ 1 ในประเทศไทย

จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน  และได้บรรจุคนหางานมากที่สุดในประเทศ ”

บริษัท บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1994
เงินลงทุน 16,000,000 บาท
ประธาน ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์
กรรมการผู้จัดการ นายยาซูชิ โอดาฮาระ
จำนวนพนักงาน 81 คน
ข้อมูลธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็กเชนจ ทาวเวอร์
ที่อยู่ ชั้นแอล , ยูแอล อาคารอินเตอร์เชนจ21 เลขที่ 399 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 02-260-8454
โทรสาร 02-2608360-1
ประเภทธุรกิจ ตัวแทนจัดหางานให้คนทำงานในประเทศและเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการหางาน ตำแหน่งาน ประเภทธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของแต่ละ บุคคล
จำนวนผู้สมัครที่ได้งาน ปี ค.ศ. 2015 ได้งาน 2252 คน (ล่าสุด)

จำนวนพนักงานที่ได้รับบรรจุเข้าทำงาน