เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทก่อนไปสัมภาษณ์ เช่น บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร อยู่ที่ไหน เดินทางอย่างไร เปิดรับตำแหน่งอะไรบ้าง อาจจะศึกษาจากผู้รู้ เวปไซต์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เนต หรือแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ

การแต่งตัว เน้นที่ความสะอาด แต่งกายให้ดูสุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อผาด้วยชุดที่เป็นทางการ ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน
ไม่สวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะห้ามเด็ดขาด

บุคคลิกภาพ จัดแต่งทรงผมให้ดูสะอาดและเรียบร้อย หากเป็นหญิงควรแต่งหน้าแต่พองาม ทำหน้าตาสดชื่น ดวงตาแจ่มใส ทำตัวให้ดูเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นดี น้ำเสียง เวลาพูดก็ต้องให้ชัดเจน นุ่มนวลน่าฟัง

เตรียมเอกสารต่างๆให้ครบ เช่น รูปถ่าย ประวัติส่วนตัว Resume ควรพิมพ์ออกมาให้เรียบร้อย
ทรานสคริปชั่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน เอกสารที่เป็นสำเนาควรเซ็นให้เรียบร้อย เตรียมเอกสารอย่างน้อย 2 ชุด เผื่อเอาไว้เสมอ และจัดเอกสารทุกอย่าง เตรียมใส่แฟ้ม หรือกระเป๋าให้เรียบร้อย รวมทั้งอย่าลืมติดปากกาไปด้วยนะคะ

การเดินทางไปสัมภาษณ์ ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัท ศึกษารายละเอียด แผนที่ การเดินทาง ไปอย่างไรที่สะดวกที่สุด รถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีอะไร อยู่ที่ตึกไหน ใกล้กับอะไร หรือไม่อาจโทรสอบถามเส้นทางการเดินทางกับบริษัทที่จะไปสัมภาษณ์เพื่อเตรียมตัวก่อน ที่สำคัญต้องเผื่อเวลาสำหรับรถติดไว้ด้วย ควรไปถึงก่อนเวลานัดหมาย ที่สำคัญการไปสัมภาษณ์งานไม่ควรชวน หรือพาพ่อ แม่ แฟน เพื่อน สัตว์เลี้ยง ไปสัมภาษณ์ด้วยเด็ดขาด

การกรอกใบสมัคร ต้องกรอกด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน ควรกรอกให้ครบทุกช่อง เขียนให้อ่านออกง่าย ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง

เมื่ออยู่ในห้องสัมภาษณ์ ต้องสร้าง First Impression ความประทับใจครั้งแรกที่พบกัน ควรไปถึงที่สัมภาษณ์ก่อนเวลา 10-15 นาที สำคัญที่เริ่มต้นที่รอยยิ้ม แสดงออกถึงความสุภาพ และเคารพทุกคน ทำหน้าตาให้สดชื่น สดใส และกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้ม พร้อมกล่าวคำว่า “สวัสดี” ทำใจให้สบายอย่าประหม่า ตอบคำถามด้วยความมั่นใจ กระตือรือร้น และมีชีวิตชีวา ให้ความร่วมมือและแสดงความกระตืนรือร้นขณะสัมภาษณ์งาน แสดงความเป็นมิตร ปิดโทรศัพท์ก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์

เมื่อสัมภาษณ์   เสร็จแล้ว กล่าวขอบคุณผู้สัมภาษณ์ก่อนออกจากห้องสัมภาษณ์ เลื่อนเก็บเก้าอี้ให้เข้าที่เมื่อลุกออกไป

กรณีที่ เมื่อทราบว่าไป   สัมภาษณ์ไม่ได้ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที และบอกเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ไม่สามารถไปสัมภาษณ์ได้ การไม่มาสัมภาษณ์ตามเวลาที่นัดหมายโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแสดงให้เห็นถึงความไม่รับผิดชอบของผู้สมัคร ถือเป็นการเสียมารยาทในการสมัครงานอย่างมากนะคะ