2023.11.20กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันเกมคารุตะเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ~Embassy of Japan in Thailand Cup

📢 ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันเกมคารุตะเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ~Embassy of Japan in Thailand Cup~
(日本語はこちらです https://shorturl.at/ejlY2
▶ รายละเอียดงานแข่งขันประเภททีม 
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอนิทรรศการ (Gallery Space) ชั้น 3 อาคาร 33 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ตรงข้าม Starbucks)
▶ คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สามารถอ่านตัวอักษรฮิรางานะได้ (ไม่ใช้ตัวอักษรคาตาคานะ คันจิ หรือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น)
– ไม่จำเป็นต้องจำไพ่ได้ ไม่ต้องเคยเล่นไพ่คารุตะมาก่อน
– เปิดรับสมัครทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
– ค่าสมัครคนละ 50 บาท (ชำระด้วยเงินสดที่โต๊ะลงทะเบียนในวันงาน)
▶ รายละเอียดเพิ่มเติม
⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶
【สอบถามเพิ่มเติม】
● e-mail : krungthep.karuta@gmail.com
● facebook [TH] : ชมรมคารุตะกรุงเทพ クルンテープかるた会
● facebook [JPN] : クルンテープかるた会
● Instagram : @krungthep_karuta
● X (Twitter) : @krungthepkaruta