2023.11.21กิจกรรม

พนักงานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ ทดสอบ Uchida-Kraepelin Test

พนักงานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ กับการทดสอบ Uchida-Kraepelin Test

เมื่อวันที่ 21 /11 /2023  พนักงานใหม่ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นของเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ ได้เข้ารับการทำแบบทดสอบ Uchida-Kraepelin Test

..

ทำไมต้องทำแบบทดสอบ Uchida-Kraepelin Test

1. วัดประสิทธิภาพการทำงาน

2. ลักษณะการทำงาน

3. ลักษณะนิสัยของผู้ทดสอบ

แบบทดสอบนี้ ทำให้องค์กรและบริษัทเข้าใจ “รูปแบบการทำงาน” ของผู้ที่ได้รับการทดสอบ เพื่อที่จะได้มอบหมายงานได้ตรงกับความสามารถของพนักงานคนๆนั้น
เข้าใจรูปแบบการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น จะทำให้งานมีความก้าวหน้าได้อย่างไร เมื่อได้รับงานใหม่มีปฏิกิริยาอย่างไร ทำงานได้รวดเร็วหรือไม่ ทักษะการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไร เป็นต้น
อีกทั้งยัง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น ด้วยการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคลากร