2023.12.21กิจกรรม

เยี่ยมชมโรงงาน YAKULT

เยี่ยมชมโรงงาน Yakult

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา พนักงานทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยของบ.เพอร์ซันแนลฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Yakult จ.อยุธยา ซึ่งเป็นผู้ผลิตนมเปรี้ยว “ยาคูลท์” ที่มี แลคโตบาซิลลัส คาเซอิ สายพันธุ์ ชิโรต้า หรือ จุลินทรีย์ชิโรต้า ทำให้พนักงานของเราได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการผลิตและสินค้าของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

ทางบริษัทเพอร์ซันแนลฯ ขอขอบพระคุณทางบริษัท Yakult ที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีค่ะ