2023.12.22กิจกรรม

เยี่ยมชมโรงงาน TOYOTA

เยี่ยมชมโรงงาน TOYOTA

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา พนักงานทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยของบ.เพอร์ซันแนลฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน TOYOTA จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย ทำให้พนักงานของเราได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการผลิตและสินค้าของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

ทางบริษัทเพอร์ซันแนลฯ ขอขอบพระคุณทางบริษัท TOYOTA ที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีค่ะ