2023.12.22สัมมนา

SUMS BIZLANG เส้นทางสู่อาชีพ Silpakorn University

“BizLang เส้นทางสู่อาชีพ ครั้งที่ 1”  มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและภาษา พื้นที่การศึกษาบางรัก 

อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก ชั้น2 เวลา 13.00-17.00 น.

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 บ.เพอร์ซันแนลฯ ได้เข้าร่วมเสวนาในโครงการ “BizLang เส้นทางสู่อาชีพ ครั้งที่ 1” และร่วมออกบูธงาน “SUMS Juli in the Happiness times” เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและภาษา ชั้นปีที่ 2 (พื้นที่การศึกษาบางรัก) ที่ต้องออกไปฝึกงานตามที่หลักสูตรกำหนด ในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่จะถึงนี้ค่ะ