2024.03.12สัมมนา

“การเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานกับองค์กรญี่ปุ่น”

    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 บ.เพอร์ซันแนลฯ ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานกับองค์กรญี่ปุ่น” โดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3  เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการประกอบอาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นในอนาคตและเพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์จากการเรียนภาษาญี่ปุ่น

โดยการบรรยายในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของบริษัทญี่ปุ่นก่อนที่จะย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย ตำแหน่งงานที่มาแรงในปัจจุบัน วัฒนธรรมมารยาท แนวทางปฏิบัติเมื่อต้องทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และช่องทางการหาที่ฝึกงาน/ทำงานด้วยค่ะ