2024.05.14การหางาน • การสัมภาษณ์งาน

ธุรกิจโรงแรมปรับขึ้นค่าแรง 400 บาท นำร่อง 10 จังหวัดท่องเที่ยว

 

คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ 3/2567  เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม เพื่อใช้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 400 บาท และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2567 นำร่องในเขตพื้นที่จังหวัด 10 จังหวัด ได้แก่

1) กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน และเขตวัฒนา

2) จังหวัดกระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

3) จังหวัดชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา

4) จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน

6) จังหวัดพังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก  

7) จังหวัดภูเก็ต

8) จังหวัด ระยอง เฉพาะเขตตำบลบ้านเพ

9) จังหวัด สงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

10) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุย 

โดยสาเหตุของการปรับขึ้นค่าจ้างในครั้งนี้  จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและประกอบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวและมีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และ 10 จังหวัดดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวนมาก การปรับขึ้นค่าจ้างเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ที่มา  กระทรวงแรงงาน