2024.05.17การทำงานบริษัทญี่ปุ่น

เปิดเงินเดือนภาษาญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

อย่างที่เราก็ทราบกันดีว่า บริษัทหรือประเทศที่เข้ามาลงทุนและมีจำนวนบริษัทมากที่สุดในไทยคือ ญี่ปุ่น ดังนั้นผู้ที่สามารถสื่อสารหรือมีทักษะภาษาญี่ปุ่นได้ย่อมเป็นที่ต้องการและไม่ตกงานแน่นอน (หากคุณไม่ได้เลือกงานมากเกินไป)

จากข้อมูลสถิติการสำรวจเงินเดือนและสวัสดิการของบริษัทญี่ปุ่นในไทยปี2023 โดยบ.จัดหางาน เพอร์ซันแนลฯ จะเห็นว่าผู้ที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของน้องจบใหม่และพนักงานที่ยังทำงานไม่นาน จะสตาร์ทเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าตำแหน่งงานหรือสายงานอื่นๆ จากข้อมูลเงินเดือนโดยเฉลี่ยสูงถึง 29,000 – 34,000 บาท**  ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสายงานธุรการที่เริ่มต้นเฉลี่ย 17,000 บาท

 (**ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับ ทักษะอื่นๆและโครงสร้างบริษัทด้วยเช่นกัน)

จากข้อมูลที่ปรากฏในตารางข้างต้นสิ่งที่น่าสังเกตคืออัตราเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับบุคลากรชาวไทยที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่และระดับพนักงานที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น มีอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น 6,000 บาท เมื่อเทียบกับการสำรวจเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการบุคลากรด้านภาษาญี่ปุ่นนั้นเพิ่มขึ้นหลังการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและจากการฟื้นตัวของบริษัทญี่ปุ่นที่ขยับขยายเข้ามาในประเทศไทย

 

นอกจากนี้ บริษัทญี่ปุ่นส่วนมากยังมีค่าภาษาสำหรับผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

ระดับ JLPT N3  ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3,000 บาท

ระดับ JLPT N2  ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 5,000 บาท

ระดับ JLPT N1  ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 10,000 บาท

 

 

ประเภทงานของบุคลากรที่มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น สัดส่วนของงานล่ามอยู่ในระดับสูง ในทางกลับกัน ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การผลิตสัดส่วนของงานธุรการ ทรัพยากรบุคคล เลขานุการ และพนักงานขายอยู่ในระดับสูง  นอกจากนี้ เมื่อระดับความสามารถด้านภาษาเพิ่มขึ้น อัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐานโดยเฉลี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

นอกจากเงินเดือนและค่าภาษาญีปุ่นแล้ว การทำงานในบริษัทญี่ปุ่นยังมีสวัสดิการที่ดีและโอกาสในการเติบโตในอาชีพ รวมถึงมีการประเมินผลงานและโบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท

เราหวังว่า ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณทราบถึงแนวโน้มเงินเดือนในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกงานหรือพัฒนาทักษะของตนเองต่อไป

 

สนใจหางาน อยากทำงานบริษัทญี่ปุ่น มาลงทะเบียนสมัครงานกับเพอร์ซันแนลฯ   ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ต้องการฝากประวัติ คลิ๊ก
ส่งเรซูเม่ (ภาษาอังกฤษ) jobs@personnelconsultant.co.th

#ช่องทางหางาน #socialmedia #หางาน #สมัครงาน #หางานบริษัทญี่ปุ่น #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
#จัดหางานเพอร์ซันแนลคอนซัลแตนท์ #personnelconsultant